Vetlanda kapellkyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,4 MB) – Jönköpings läns museum

Vetlanda kapellkyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (4,4 MB)

Publicerat: 20 jun, 2022

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:12
Författare: Margareta Olsson
Socken: Vetlanda
Kommun: Vetlanda
Sidor: 84

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie