VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2014:35
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk