Under Chinabiografen (Pdf 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Under Chinabiografen (Pdf 5 Mb)

Publicerat: 4 maj, 2021

Arkeologisk för- och slutundersökning inför nybyggnation i kvarteret
Abborren 6, inom RAÄ fornlämning nr 50, Jönköpings stad och kommun

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2012:66
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 128

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog