Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:20
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 20

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk