Stolphus i Läsäng. Inför planerad fjärrvärmeledning mellan Torsvik och Eurostop, delen förbi Korsvägelyckan och Läsäng – Jönköpings läns museum

Stolphus i Läsäng. Inför planerad fjärrvärmeledning mellan Torsvik och Eurostop, delen förbi Korsvägelyckan och Läsäng

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2005:43
Författare: Mikael Nordström, Claes B Pettersson
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 19

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk