Stolphål i Sunnerby. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet till RAÄ 52 samt utredning etapp 2 inför planerade vattenskyddsåtgärder på fastigheten Sunnerby (Gästgivaregården 1:1 – Jönköpings läns museum

Stolphål i Sunnerby. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet till RAÄ 52 samt utredning etapp 2 inför planerade vattenskyddsåtgärder på fastigheten Sunnerby (Gästgivaregården 1:1

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2006:56
Författare: Leif Häggström
Socken: Vrigstad
Kommun: Sävsjö
Sidor: 15

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk