Stensättning i Råslätt (pdf, 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Stensättning i Råslätt (pdf, 2 Mb)

Publicerat: 5 jul, 2022

Arkeologisk förundersökning av stensättning L2021:7126 med anledning av planerna på byggnation av sporthall inom fastigheten Råslätt 6:1, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:18
Författare: Anna Ödeén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog