Stenålder i kvarteret Utblicken (pdf 3 Mb) – Jönköpings läns museum

Stenålder i kvarteret Utblicken (pdf 3 Mb)

Publicerat: 8 apr, 2021

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna L2021:93 och L2021:94 inför byggnation på fastigheten Utblicken 1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:1
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 26

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog