Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 11 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:13
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 96

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk