Skärstads kyrka. Utvidgning av läktaren och nya läktarunderbyggnader. (2,4 MB) – Jönköpings läns museum

Skärstads kyrka. Utvidgning av läktaren och nya läktarunderbyggnader. (2,4 MB)

Publicerat: 25 maj, 2022

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:16
Författare: Anders Franzén
Socken: Skärstad
Kommun: Jönköping
Sidor: 26

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie