Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:09
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Ödestugu
Kommun: Jönköping
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk