Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2014:07
Författare: Kristina Jansson & Ingvar Röjder
Socken: Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar
Kommun: Aneby
Sidor: 104

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk