Norra Unnaryds kyrka. Omläggning av spåntak. (1,4 MB) – Jönköpings läns museum

Norra Unnaryds kyrka. Omläggning av spåntak. (1,4 MB)

Publicerat: 24 jun, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:26
Författare: Britt-Marie Börjesgård
Socken: Norra Unnaryd
Kommun: Jönköping
Sidor: 16

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie