Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb) – Jönköpings läns museum

Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna. Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län (Pdf, 6Mb)

Publicerat: 4 maj, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:3
Författare: Kristina Jansson, med bidrag av Ådel V. Franzén
Socken: Hidinge
Kommun: Lekeberg
Sidor: 158

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog