Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 11 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:21
Författare: Kristina Jansson & Anna Ödeén
Socken: Nässjö
Kommun: Nässjö
Sidor: 104

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk