Medeltid i Västra Storgatan (pdf, 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Medeltid i Västra Storgatan (pdf, 2 Mb)

Publicerat: 24 okt, 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med markarbeten inom stadslager L1973:2508, Klostergatan och Västra Storgatan, inför byte av brunnar och vägfyllning, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:22
Författare: Kristina Jansson
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 40

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog