Ljungarums kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB) – Jönköpings läns museum

Ljungarums kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,4 MB)

Publicerat: 15 nov, 2022

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:23
Författare: Charlotte Mårland
Socken: Ljungarum
Kommun: Jönköping
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Museumpeersonal
Charlotte Mårland (tjänstledig)

Byggnadsantikvarie