Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:28
Författare: Mikael Nordström
Socken: Värnamo
Kommun: Värnamo
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk