Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 – Jönköpings läns museum

Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:32
Författare: Susanne Nilsson (red)
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 17

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk