Keramikverkstad på öster. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning, av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1, inom fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun (Pdf 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Keramikverkstad på öster. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning, av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1, inom fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun (Pdf 2 Mb)

Publicerat: 6 feb, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:28
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 24

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk