Jöransberg 1:30 och 1:309 (Pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Jöransberg 1:30 och 1:309 (Pdf, 1 Mb)

Publicerat: 24 aug, 2023

Arkeologisk utredning inför byggnation av bostadshus inom fastigheterna Jöransberg 1:30 och 1:309, Hakarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:22
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Hakarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 14

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog