Järnframställningsplats i Källarp. Ark. slutundersökn. av fossil åkermark, röjningsrösen och järnframställningsugn i samband med utvidgning av bergtäkt och matjordsupplag – Jönköpings läns museum

Järnframställningsplats i Källarp. Ark. slutundersökn. av fossil åkermark, röjningsrösen och järnframställningsugn i samband med utvidgning av bergtäkt och matjordsupplag

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2003:25
Författare: Marcus Eriksson
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 31

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk