Höreda medeltida kyrka. Inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar – Jönköpings läns museum

Höreda medeltida kyrka. Inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:96
Författare: Anna Ödeén
Socken: Höreda
Kommun: Eksjö
Sidor: 34

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk