Georadarundersökning av Rysskyrkogården på Visingsö (Pdf 10 Mb) – Jönköpings läns museum

Georadarundersökning av Rysskyrkogården på Visingsö (Pdf 10 Mb)

Publicerat: 12 jan, 2024

RAÄ-nr Visingsö 41:1 på fastigheten Visingsborg 3:1, Visingsö socken i
Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2017:22
Författare: Mikael Nordström och Lars Winroth
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 42

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö