Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av torntak mm. (1,5 MB) – Jönköpings läns museum

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av torntak mm. (1,5 MB)

Publicerat: 15 jan, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:1
Författare: Anders Franzén
Socken: Frinnaryd
Kommun: Aneby
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie