Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1–2, väster om Fredriksdal – Jönköpings läns museum

Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1–2, väster om Fredriksdal

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:67
Författare: Rickard Wennerberg
Socken: Almesåkra, Malmbäck
Kommun: Nässjö
Sidor: 19

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk