Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2014:50
Författare: Håkan Hylén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk