Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad – Jönköpings läns museum

Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2007:06
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 25

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk