Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar – Jönköpings läns museum

Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2006:20
Författare: Ingvar Röjder & Carl Johan Sanglert
Socken: 56 socknar
Kommun: 11 kommuner
Sidor: 70

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk