Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2014:59
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 8

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk