Borrehall - en mångtydig älvkvarnssten (Pdf, 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Borrehall – en mångtydig älvkvarnssten (Pdf, 5 Mb)

Publicerat: 15 apr, 2024

Dokumentation och en mindre arkeologisk provundersökning av en skålgropssten på gränsen mellan Tveta och Östbo härad, L1973:7385 (RAÄ-nr Månsarp 1:1) på fastigheten Sjöhult 1:28, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2024:04
Författare: Mikael Nordström
Socken: Månsarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 70

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö