Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:12
Författare: Anna Ödeén
Socken: Nässjö, Norra Solberga, Höreda och Eksjö
Kommun: Nässjö och Eksjö
Sidor: 46

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk