Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:15
Författare: Jan Borg & Anna Ödeén
Socken: Ölmstad
Kommun: Jönköping
Sidor: 164

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk