Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2011:55
Författare: Anna Kloo Andersson
Socken: Karlskrona socken
Kommun: Karlskrona kommun, Blekinge län
Sidor: 28

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk