Bäckaby nya kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,7 MB) – Jönköpings läns museum

Bäckaby nya kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (1,7 MB)

Publicerat: 15 mar, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:05
Författare: Margareta Olsson
Socken: Bäckaby
Kommun: Vetlanda
Sidor: 30

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie