Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:29
Författare: Claes Pettersson
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 44

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk