Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 11 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:10
Författare: Anna Ödeén
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 40

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk