Äldre odling och boplatslämningar. Undersökning av röjningsröseområde inför utvidgning av grustäkt inom fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:1 – Jönköpings läns museum

Äldre odling och boplatslämningar. Undersökning av röjningsröseområde inför utvidgning av grustäkt inom fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:1

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:04
Författare: Moa Lorentzon, Rickard Wennerberg
Socken: Bottnaryd
Kommun: Jönköping
Sidor: 23

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk