1000 år av kolning i Nifsarp. Arkeologisk undersökning av kolningsgropar, liggmila och kolbottnar inför anläggande av ny trafikövningsplats inom fastigheten Nifsarp 1:12 – Jönköpings läns museum

1000 år av kolning i Nifsarp. Arkeologisk undersökning av kolningsgropar, liggmila och kolbottnar inför anläggande av ny trafikövningsplats inom fastigheten Nifsarp 1:12

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:17
Författare: Rickard Wennerberg
Socken: Höreda
Kommun: Eksjö
Sidor: 56

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk