Östra torget med omgivande gator och kvarter. Antikvarisk konsekvensutredning för förslag till omläggning av busstrafiken omkring Östra torget i Jönköping. (7,5 MB) – Jönköpings läns museum

Östra torget med omgivande gator och kvarter. Antikvarisk konsekvensutredning för förslag till omläggning av busstrafiken omkring Östra torget i Jönköping. (7,5 MB)

Publicerat: 5 apr, 2024

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2024:08
Författare: Veronica Olofsson, Anders Franzén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 48

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ett svartvitt porträtt av en leende kvinna. Hon har glasögon och långt hår, det går nedanför axlarna
Veronica Olofsson

Byggnadsantikvarie