Jönköpings länsresidens (F001001). Renovering av två balkonger. (1,4 MB) – Jönköpings läns museum

Jönköpings länsresidens (F001001). Renovering av två balkonger. (1,4 MB)

Publicerat: 24 jan, 2023

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:03
Författare: Anders Franzén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 20

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie