En stenåldersboplats på Småländska höglandet (pdf 7Mb) – Jönköpings läns museum

En stenåldersboplats på Småländska höglandet (pdf 7Mb)

Publicerat: 8 dec, 2020

Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö 656, RAÄ-nr
Eksjö 283, RAÄ-nr Höreda 754 och RAÄ-nr Höreda 756 inför
breddning av rv 40 mellan Nässjö och Eksjö. Nässjö, Eksjö och
Höreda socknar, Nässjö och Eksjö kommuner, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2018:15
Författare: Kristina Jansson
Socken: Höreda
Kommun: Eksjö
Sidor: 78

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog