Runstaven är slags evighetskalender som började användas under medeltiden. Veckodagarna betecknas med de sju första runorna i ”runalfabetet”. I nedersta raden symboler för helgondagar. – Jönköpings läns museum

Runstaven är slags evighetskalender som började användas under medeltiden. Veckodagarna betecknas med de sju första runorna i ”runalfabetet”. I nedersta raden symboler för helgondagar.

Publicerat: 19 feb, 2014

En runstav

Runstaven är slags evighetskalender som började användas under medeltiden. Veckodagarna betecknas med de sju första runorna i ?runalfabetet?. I nedersta raden symboler för helgondagar.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk