Vem skrev? – Jönköpings läns museum

Vem skrev?

Publicerat: 11 mar, 2013

Nästan aldrig blir det som man tänkt … Jag hade just bestämt mig för att gallra en väldigt smutsig och trasig bok om Van Gogh (hans anknytning till Jönköpings län är ju heller inte så stark) när jag fick se att en tidigare ägare skrivit i pärmen:
Jag förbannar den dag jag började måla. Allt har blivit [oläsligt] se’n dess, allt i mitt liv. 
14 oktober 1960.

Jag kan nu inte sluta fundera över av vem och varför det skrevs. Undrar om det skulle kunna vara ett citat tillhörande Van Gogh som bokägaren fastnat för, men jag kan inte direkt koppla en sådan ordalydelse till Van Gogh, de citat jag hittar på nätet ger inte uttryck för sådan ruelse, men jag kan ju inte vara säker. Ett stort vemod eller skrivet av någon med känsla för dramatik. Kanske någon som identifierar sig med Van Goghs öde att inte bli erkänd under sin livstid. Frågan är då om den som skrev finns i livet fortfarande målandes eller kanske har lämnat jordelivet och liksom Van Gogh verkligen har blivit känd och uppskattad. Går på lunch, fortsatt funderande över detta och boken kan jag inte gallra …

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie