Om krisen eller kriget kommer – Jönköpings läns museum
Olika föremål.

Om krisen eller kriget kommer

Publicerat: 29 jan, 2018

Hur länge skulle du klara dig om landet hamnade i en krissituation eller krig? Under det så kallade kalla krigets tid, omkring 1946-1990, skulle svenskarna vara väl insatta i ett sådant läge. Därför fick landets alla hushåll skriften Om kriget kommer – vägledning för Sveriges medborgare. Den innehöll anvisningar och råd till civilbefolkningen i händelse av krigsliknande tillstånd. Den första upplagan delades ut 1943 och sedan kom nya utgåvor 1952, 1961 och 1983. Information fanns också i telefonkatalogerna.

I början av ett nytt år är det dags för företag, föreningar och institutioner att summera det gamla året genom årsberättelser och bokslut. På länsmuseet sammanställs året som gått. Föremålssamlingen har ökat med olika typer av föremål; konstverk, förhistoriska objekt, fotografier med mera. En av gåvorna sticker ut och har just en koppling till begreppet ”Om kriget kommer”. Det är en samling om 36 utvalda föremål från företaget Saab AB, Jönköping. Sommaren 2017 flyttade företaget ut ur sina lokaler vid Odengatan i Jönköping, men beredskapsmaterielen från det så kallade verkskyddet flyttades inte med till företagets lokaler i Huskvarna.

Verkskydd

Verkskydd är enligt Nationalencyklopedin: ”beredskapsorganisation som under höjd beredskap har till uppgift att, vid den anläggning där det organiserades, medverka vid skydd av verksamheten och personalen samt delta i räddningstjänst. Om det vid ett företag (anläggning) bedrivs verksamhet som har stor betydelse för totalförsvaret och anläggningen med hänsyn till sitt läge och verksamhetens art löper risk att bli utsatt för stridshandlingar kan regeringen, eller länsstyrelsen enligt regeringens bestämmande, besluta att ett verkskydd skall organiseras.”

Saab AB

Vid Saab AB i Jönköping var verkskyddet i funktion från 1950-talet till omkring 1991. Skyddsrum och utrustning fanns i företagets källarlokaler. Uttagna Saabanställda var indelade i ledningsgrupp, räddningstjänst, brandtjänst, sjukvårdstjänst och bevakningstjänst. Dessutom tillkom viss personal ur allmänna civilförsvaret och personer som var krigsplacerade på företaget. Verkskyddet ingick i den kommunala civilförsvarsenheten, som lydde under civilförsvarschefen och räddningsledaren.

Hur gör du?

Efter flera års nedrustning av försvaret i Sverige, ökad oro i världen och ett allt mer sårbart samhälle vad gäller bland annat försörjning av el, värme, vatten, livsmedel, transport och informationsteknik (IT), vill riksdagspartierna nu åter bygga upp det militära och civila försvaret. Uppfattningen är att Sverige ska kunna klara sig i tre månader utan hjälp och medborgarna ska klara sin försörjning av livsmedel med mera under en vecka.

Hur skulle du göra vid en krissituation för att få vatten, hålla värme och få tag på mat? Har du förberett en krislåda med tändstickor, ljus, batterier, filtar med mera, liksom ett skafferi med matreserver?

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar


Bilder

En grupp av föremål från verkskyddet vid Saab AB i Jönköping: bland annat sjukbår, toaletthink, filt och hjälm. Sjukbår, filt, toaletthink och hjälm är några av föremålen från verkskyddet vid Saab AB i Jönköping, som nu finns bevarade för framtiden på Jönköpings läns museum. Foto Jönköpings läns museum.
Gjutjärnsredskap med pump och signalhorn. Färgen är rostbrun. Siren för larmsignalering.
Avlånga armbindlar av galon med gummiband i vardera kortände. De är i olika färger: gul, grön, silver, röd, vit, lila och blå. De har tryckta geometriska figurer: triangel och rektangel i kombinationer. Tryckfärgen är guld. Armbindlar med beteckningar för olika funktioner inom civilförsvaret.
2 st radiakräkneskivor bestående av rund pappskiva med markerad skala, monterad på fyrkantig pappskiva, och 1 st pappershäfte med bruksanvisning samt 1 st fodral av galon. Radiakräkneskiva för beräkning av radioaktiv strålning.