Månadens konstverk - februari 2019 – Jönköpings läns museum

Månadens konstverk – februari 2019

Publicerat: 1 feb, 2019

Månadens konstverk – februari 2019

Göta Fogler (1919 – 1992)
”Spanien II”
Olja på duk, 1962

”Spanien – ett land med färg”

Göta Fogler föddes 1919 i Nässjö och flyttade till Jönköping 1939. Hon var dotter till pensionatsinnehavaren Carl Danielsson och Emy Johansson och var gift med kriminalkonstapeln Åke Fogler. Göta Fogler studerade vid Skånska målarskolan i Malmö 1943, för Gotthard Sandberg i Falsterbo 1945 och under kvällarna vid Lena Börjessons skulpturskola 1946. Senare vid Otte Skölds målarskola i Stockholm 1946-1947 och teckningsstudier vid Académie de la Grande Chaumière i Paris 1948.

Sätta färg på känslor
Fogler var en glad, sprudlande och infallsrik person som ofta reste till Spanien samt Öland för att hämta inspiration till sitt skapande. Spanien är ett land som tilltalade hennes temperament och livslust. Där var det bergen, de vida utsikterna, det underbara färgerna och ljusspel samt de temperamentsfulla människorna som inspirerade henne och gav henne mycket glädje, samt människornas gästfrihet och ärlighet gav Fogler mycket tillbaka. Musiken var också viktigt för henne där hon behövde ha temperamentsfull musik i sin ateljé för att lättare bli inspirerad. Hon sade, ”När det blir tyst kan jag helt enkelt inte arbeta”. Hennes spanska målningarna är speciellt färgsprakande och berättar om sann och upplevd målarglädje, och det är med sitt intensiva måleri som hon slår bort eventuella gråtoner i vardagen.

Förutom flera grupputställningar, ställde Fogler separat ut till exempel i Jönköping och Nässjö. Hon är representerad vid t.ex. Nationalmuseum, Moderna museet, Borås konstmuseum, Jönköpings län museum, Kalmar konstmuseum och Tessin museet i Paris. Hon var hedersledamot av Academia Internationale ”Tommaso Campanella” och hedersmedlem av Academia ”Leonardo da Vinci”, Italien.

Konstverket ”Spanien II”
Mitt i målningen syns en by med vitmålade husväggar och grå-bruna tak. Runt byn ligger mjukt rundade berg i olika jordfärger. Bakom byn uppe till vänster mellan bergen går det att utskilja en ljusblå form, en sjö.

Flera av Foglers målningar sprudlar av målarglädje där man kan få en aning om att hon levde ut sitt liv till fullo, men i denna målning är färgskalan nedtonad. När jag läser om henne i olika artiklar för jag en känsla av att hon var utåtriktad också var en jordnära person, detta för att få ihop allt praktiskt med att vara konstnär, fru och ta hand om barnens uppväxt.

Jag upplever att verket ”Spanien II” består av mer eller mindre upplösta färger vilket skapar en disig känsla av landskapet, där färger rinner neråt på duken samt flyter in och ut ur varandra. Kanske är det solens heta och gassade sken som skapar denna upplösta känsla av det spanska landskapets olika jordfärger. För mig när jag tittar på målningen ger den mig återblickar till1980 och 90-talet då jag reste till Grekland. Jag kommer ihåg den stekande solen på mitt huvud och hur det grekiska landskapet såg ut på avstånd med samma disiga känsla som i Foglers målning. Jag kommer ihåg känslan hur den intensiva hettan står och darrar i luften. Varje steg eller rörelse i detta solgassande skapade en stark känsla av att vilja söka upp skugga för att kunna svalka sig.

Verket ”Spanien II” av Göta Fogler ingår i utställningen ”På spaning, en vandring bland konsten på museet”.