Från bokhyllan – Jönköpings läns museum

Från bokhyllan

Publicerat: 4 jul, 2012

ARBETE OCH HANTVERK FRÅN SLUTET AV 1800-TALET

Om du hade varit en yngling med yrkesvalsproblem år 1887 så hade du kunnat läsa igenom Arbetets bok som beskriver 30 olika hantverk i ord och bild. Handgrepp, tillvägagångssätt, redskap, maskiner och lite om tänkbara arbetsförhållanden, hur mycket en skicklig hantverkare kan hinna med på viss tid osv. En riktig guldgruva alltså om man är intresserad av arbetsförhållanden och hantverksteknik från gångna tider.

En faksimilupplaga, utgiven av Släktforskarna i Norrköping på Credendum förlag är nyss uppackad ur senaste bokpaketet och det är svårt att sluta bläddra …

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder

Arbete och hantverk på 1800-talet Arbete och hantverk på 1800-talet