Från bokhyllan – Jönköpings läns museum

Från bokhyllan

Publicerat: 8 maj, 2012

Vi blir blir sjuka av för mycket stillasittande. Och dåliga matvanor. Låter bekant från en och annan hälsoartikel i dags- och veckopress. Den som klagar här är Anders Magnus Wåhlin, provinsialläkare I Jönköpings län under 1700-talets senare del. Fross-feber och rödsot drabbar särskilt jönköpingsborna och Wåhlin reder ut vad det beror på i Anmärkningar om endemiska sjukdomar i staden Jönköping, och om deras orsaker. Dunster och stank är två ord som han använder flitigt …

Denna ruskiga beskrivning av Jönköping hittar vi i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar (åren 1739-1854) som är digitaliserade och sökbara i en databas.
http://centrumdb.kva.se/kvah/search.html

 

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder