Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till Mina upplefvelser av Clara Pauli

Från bokhyllan

Publicerat: 26 apr, 2012

Jag vill härmed förutskicka den försäkran att detta mitt lilla företag ej är föranlett af någon inbillsk tanke att mitt lif skulle ha varit något märkvärdigt, utan har helt enkelt den tanken fallit mig in som en omvexling från stickstrumpan och virkningen, samt en förströelse i mitt numera rätt enformiga lif.

Så börjar Clara Paulis minnen Mina upplefvelser som hon skrev ned, vid 84 års ålder, och som nu har getts ut av hennes barnbansbarn Anna-Lena Terrisse. Låter namnet bekant? : Clara föddes i Jönköping, dotter till hovrättsrådet Henrik Hasselberg och Katarina Munthe från Degela i Eksjö. Under några år bodde hon i USA tillsammans med en äldre bror. När hon återvände till Jönköping gifte hon sig med apotekare Ferdinand Pauli och blev styvmor till fyra pojkar, däribland George Pauli. Clara levde mellan 1833 och 1929 och blev alltså 96 år.

Claras minnen är trevliga att ta del av och inte alls så stolpigt skrivna som man kan frukta, av de inledande raderna, men mest spänstigt att läsa är den dagbok från Amerikaresan 1854 som ingår, den är charmigt och humoristiskt skriven, med direkta iakttagelser av miljöer och medpassagerare.

 

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder

Omslag till Mina upplefvelser av Clara Pauli Omslag till Mina upplefvelser av Clara Pauli