Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslaget till tidskriften Lyrikvännen

Från bokhyllan

Publicerat: 30 nov, 2015

Visst finns det en poet i arkeologen!

Inte så ofta köper jag poesiböcker till vårt museibibliotek, av förklarliga skäl. Detta nummer av Lyrikvännen kunde jag dock inte motstå – vilken spännande koppling mellan två så till synes olika verksamheter. Erik Magntorn, f.d. arkeolog och Björn Nilsson står bakom detta nummer.
Så vad är det för koppling de gör?: jo, letandet, tolkandet, förmågan att se helheter i fragment – och det känns ju klockrent.

/Karin, bibliotekarie

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder